Palestinuya

From 1742

Området runt huvudstaden består mestadels av ökenmarker, men Sultanen har lyckats få marken att växa, och spannmålsproduktionen är nu måttlig. Detta är kärnan i riket, och ett mycket rikt område. jordbruket kontrolleras av storbönder som brukar sin egen mark, och adelns inflytnde är väldigt litet. Överlag är folket mycket rika jämfört med andra länder.

Personal tools