Påvedöme

From 1742

Landet styrs av en påve vars makt sträcker sig till alla av samma tro. Eftersom han är upptagen med att styra folkets tro så faller makten över riket över till de som påven väljer att utse

Personal tools