Nordalperna

From 1742

Fattig bergsprovins. Mestadels inkomst från gruvor i området.

Personal tools