Nord-Trondelag

From 1742

Den rikaste delen av landet och gränsprovins mot Sydnorge. Lite industrialiserad. Förlitar sig mest på skogsbruk och fiske.

Personal tools