Niedersachsen

From 1742

En av de viktigaste provinserna i landet. Skeppsbygge och jordbruk är huvudinkomsterna i provinsen. Även industrialiserad.

Personal tools