Mustafa Al-Osmani

From 1742

Sultanens son, han skickades till Paris för undervisning och har stora ambitioner för vad han ser som sitt rike. Han är mycket energisk och klarsynt, och från Paris har han blivit mycket influerad av upplysningsidealen, vilka han planerar att föra till riket. Han ser det som självklart att han ska efterträda sin far, och har inte förberett sig för en trontvist.

Personal tools