Moreau

From 1742

Jerome Moreau betrtaktas av många som en enstöring. Han är dock en mäktig sådan. Släkten Moreau var den första stora adelsäkten som anslöt sig till revolutionen och är därför den mest respekterade. Att släkten inte blev kungasläkt beror på att de äldre dog i de många krig, medans resten av adelsläkterna inte vill sätta en pojkspoling på tronen. När Jeromes far dog svor han på dennes dödsbädd att hämnas skymfen mot släkten Moreau. Som främste man i släkten är han en av de få i landet som kan få tillräckligt stöd för att störta den nuvarande kungen.

Personal tools