Morea

From 1742

Beskrivning: Provins i södra Grekland, den är en viktig handelspunkt för medelhavshandeln. De flesta greker har accepterat katolicismen som deras religion, men en liten minoritet försöker fortfarande skapa ett ortodoxt uppror. I Morea är dessa grupper marginella.

Personal tools