Morales

From 1742

Camilo Morales är säkerligen kungens största fiende. Nåt som inte behöver oroa honom särskilt. Tack vare fred och välstånd så har känslorna släkterna emellan förbättrats avsevärst. Många är de som väntar på giftermålet mellan Juana, Juans dotter och Camilos son Bruno.

Personal tools