Monarki

From 1742

Efter bildandet av det Gotiska riket så har det skett mycket. Goterna blandade sig med de invånare som redan fanns i Italien. Mycket av deras kultur är numera en del av landets kultur. Landet styrs för närvarande av en kung, som enbart behöver ha ansvar inför Gud. Men det finns en riksdag där alla ledare av en adelssläkt har rätt att närvara.

Personal tools