Millerand

From 1742

Kungasläkten Millerand är nära släkt med släkten Bourbon, kungasläkten i Kungadömet Frankrike. De leds av kungen Francois Millerand, en kung som avskyr kyrkan och dess maktinflytande över folket. Med honom så har landet genomgått stora förändringar.

Personal tools