Militaristiskt Envälde

From 1742

Styrs av tre konsuler som är direkt nedstigande från de tre generaler som störtade den förre kungen. Konsulerna måste inte vara överens i landets styre utan det räcker med majoritetsbeslut, med andra ord så måste två konsuler komma överrens. Detta har lett till vissa svagheter när alla konsulerna är oense om en fråga. Ifall en konsul inte kan komma med en arvinge, en son och alltid den förste sonen, så skall de två andra konsulerna tillsammans med överbefälhavaren (som är utsedd av de tre konsulerna) komma överens om en ny konsul. Hittills i unionens historia har inte detta behövts.

Personal tools