Mehmed Al-Osmani

From 1742

En prins som saknar aspirationer på makten. Han stödjer Mahmud i tronföljdsfrågan.

Personal tools