Marcello Romano

From 1742

Kungens mellanbarn. Marcello har studerat länge i universitet i Paris och har numera hand om landets ekonomi. Tillsammans med sina bröder och fader är de dem som styr landet.

Personal tools