Machirkij

From 1742

Längst i söder ligger detta fattiga jordbruksland. Varken Azov eller Volgograd bryr sig om det, men den Ryske Tzaren var villig att lämna över det vid fredsförhandlingana, så det togs emot. Området saknar viktiga ekonomiska värden, men innehåller mycket röverband.

Personal tools