Lettland

From 1742

Riga är kanske den svåraste staden att försvara för svenskarna. Då den ligger på gränsen mot Preussen och dessutom tar in en hel del pengar från sin handel och fiske är den det första målet vid en eventuell Preussisk invasion.

Personal tools