Lehbanon

From 1742

Centrala kuststräckan är ett viktigt handelsdistrikt och kanalen av rikedom in i landet. Libanesiska handelsskepp färdas över hela medelhavet och Lehbanon är hemvisten för ett flertal handelskompanier. Precis som i Palstinuya är jordbruket uppdelat mellan storbönder, som trots sitt namn är mindre än de konventionella storgodsen som har tillhörande småbönder eller livegna. Dessa storbönder har många anställda på bondgården, men inte några mindre bondgårdar som tillhör dem.

Personal tools