Løvenskiold

From 1742

Håkan Løvensköld är landets högste militär och tillhör även den mest respekterade adelssläkten i Nordnorge. Hans son Hans han hand om landets finanser och är högt uppskattad av kungen.

Personal tools