Kurland

From 1742

Anrik provins. Bra levnadsstandard, mestadels på fiske och jordbruk. Gränsar mot Svenska Unionen, Nordiska Hanseförbundet och Litauen. Innehåller staden Vilnau

Personal tools