Kungadömet Norge

From 1742

Kungadömet Norge är ett land med lång tradition. I det Blodiga upproret mot kungamakten delades landet i två delar, Kungadömet Norge och Republiken Norge. Sedan dess har länder befunnit sig i krig, mycket beroende på kungens totala förnekande av republiken och enbart hävdat dem vara upprorsmän som än inte blivit näpsta.

Personal tools