Krim

From 1742

Krimhalvön har tillhört Konstantinopel en längre tid, och det har fungerat som en bas för den Katolska kyrkan norr om svarta havet, vilket orsakat en katolsk majoritet runt Azovska sjön. Handeln är viktig även här, men välståndet skeppas snabbt iväg till Konstantinopel, och den Tatarska befolkningen är mycket fattig. Efter Holsteinkrigen bildades den kortlivade Krimstaten, som annekterades av Azow-Volgograd.

Personal tools