Klaus von Brunnow

From 1742

Relation till presidenten: Klaus relation till presidenten kan beskrivas som Ericks, dock anser han inte att presidenten är en fadersfigur utan mer en äldre broder. Klaus innehar utrikesministerposten, en position han förtjänar då han talar franska och latinska flytande men en position som dessutom håller honom och hans broder en bit ifrån varandra.

Personal tools