Klaus Mettinger

From 1742

En avhoppad preussisk general. Klaus är alltid till tjänst hos den som bjuder mest, att han just nu befinner sig i Alemanien är inte specielt konstigt. Med djupa kunskaper om Preussens försvar så är han ovärderlig för kung Charles.

Personal tools