Kel Gres

From 1742

Kel Gres befolkar västra Sahara, de är den mäktigaste Ökenklanen, men har inte några riktiga städer. Däremot är befolkningen större än de flesta ökenklanerna.

Personal tools