Kel Ahaggar

From 1742

ett folk som kommer från Aggharbergen i centrala Sahara. De är en av de västligaste klanerna i Federationen

Personal tools