Kalif Idhi Muhammed

From 1742

Den hårdföre kalifen, han tog över efter att hans farbror misslyckats fatalt i kriget mot Yerusalayem. Nu litar hela riket på att han ska kunna återställa Persiarabiens ställning.

Personal tools