Juana Garcia

From 1742

Kungens hjärtebarn, hans enda dotter som säkerligen kommer giftas bort för fred i riket och nya släktskap. En duktig poet dessutom.

Personal tools