Juan Garcia

From 1742

Juan Garcia är storfurste av Gibraltar. En kompetent kung som inriktat sig på handel istället för krigsföring. Hans son och tronavringe Alejandro är en man som studerat utomlands i både Preussen och hos påven i Konstantinopel.

Personal tools