Joseph Fortescue

From 1742

Den framtida Belisarius enligt många. En ung man, men en äldre mans visdom när det gäller krig. I nuläget reformerar han armén och försöker att umgås så lite med sin fru som möjligt. Hans tyska fru var mer ett giftemål för att stärka släktens inflytande i det erövrade landet

Personal tools