Italienska Kungadömet Konstantinopel

From 1742

Det Italienska Kungadömet Konstantinopel, eller Italien skapades under Medelhavskrisen, från de Latinska klientstaterna Thrakien och Nordanatoliska förbundet. Efter den Latinska revolutionen och Luís Alejandro de Bargáz tillträde till makten vände deras krigslycka, och sedan 1788 är de ett Latinskt protektorat.

Personal tools