Ismail Al Avazh

From 1742

En man som styrt Persien lojalt under Kalifen under stora delar av sitt liv. Han lär dock ha blivit skeptisk till styret efter förlusten mot Yerusalayem, och endast det faktum att han efter förlusten styr nästan hela Kalifatet har hållit honom säker från misstankar om förräderi.

Personal tools