Indolinio

From 1742

Indolino är en Italiensk släkt, och som alla andra Italienska släkter anser de sig ha rätten att styra påvendömet. Deras största mål är att utöka Korsriddarnas territorium, oavsett om det sker vid Jerusalem eller upp mot Balkan. Men först och främst måste det Anatoliska upproret stoppas.

Personal tools