Holland

From 1742

Handel och sjöfart är denna provins främsta syssla. Den främsta staden är Amsterdam, som av många även betraktas som den främsta i hela riket.

Personal tools