Hashasinuyya

From 1742

Norr om Lehbanon ligger Hashasinuyya, området behärskades tidigare av Hashasinerorden, vilket är anledningen till namnet. Detta område är bergigare än de södra delarna av landet och Sultanens kontroll är inte lika stor här. Många rövare håller till i bergen, och jordbruken är inte lika stora, två faktorer som får till resultat att bönderna är fattigare. Dessutom är detta området mycket utsatt av Korsriddarnas räder, eftersom det inte är lika välförsvarat som de södra delarna.

Personal tools