Gunnar Löwgren d.y

From 1742

Sonsonson till generalen Gunnar Löwgren och ansvarig för den västra armén. Beskrivs med orden stark, hedersam och ett militaristiskt geni. Har bra relationer till alla konsulerna, trots deras osämjor sinsemellan. Sonsonson till generalen Gunnar Löwgren och ansvarig för den västra armén. Beskrivs med orden stark, hedersam och ett militaristiskt geni.

Personal tools