Gunnar Löwgren

From 1742

Släkten Löwgren dateras tillbaka till tidigt 1600-tal. Släktens främsta man är numera Gunnar Löwgrens sonson, Jacob Löwgren. Han sitter även som en av tre konsuler över den Svenska Unionen. Konsuleran måste vara av direkt nedstigande led till en av de tre generalerna som störtade den senaste kungen. Släkten Löwgren är även den rikaste släkten i Svenska Unionen.

Personal tools