Greco

From 1742

Ameriga, den traditionsbundna, Greco är en man som sätter människor som hedrar sina förfäder före sina egna ättlingar. Amerigo har lärt sina söner att alltid respektera sitt arv, kungen och sin far. Detta har gjort sönerna till dugliga män i maktens centrum.

Personal tools