Gotlandt

From 1742

Handelsprovins. Mycket rik genom sin handel i Östersjön. Innehåller staden Wisby

Personal tools