Galizien

From 1742

En stark jordbruksprovins. Gränsar mot Litauen och Hunnernas Rike. Innehåller städerna Lublin och Warschau.

Personal tools