Gabahla Muhammed

From 1742

Kalifens son, en av de få överlevande, han lever i lyx, men eligt kalifatets seder får endast en av kalifens söner överleva när kalifen dör, så han är ständigt på sin vakt, samtidigt som han försöker mörda sina återstående bröder.

Personal tools