Fredrik von Oldenburg

From 1742

Den nuvarande kungens son och dessutom kronprins av Nordnorge. En man med ett stort agg mot Sydnorge och vars högsta önska är att återta den förlorade delen av riket.

Personal tools