Francois Millerand

From 1742

Kungasläkten Millerand är nära släkt med släkten Bourbon, kungasläkten i Kungadömet Frankrike. De leds av kungen Francois Millerand, en kung som avskyr kyrkan och dess maktinflytande över folket. Med honom så har landet genomgått stora förändringar och än fler förväntas genomföras.

Personal tools