Francesco Bruno

From 1742

Bruno är kungens allt-i-allo. Utöver det är han en kunnig diplomat och tack vare att han talar franska så fick han det viktiga uppdraget att resa med Gutierrez till Latinien.

Personal tools