Finnmark

From 1742

Fiskeprovins likt de övriga provinserna, även den plats de norska kungahuset skall fly vid eventuellt krig.

Personal tools