Fidello

From 1742

Fidello är en rent italiensk släkt, och anser sig därför ha den rättmätiga makten över påvendömet. Deras huvudmål är erövrandet av Jerusalem, och de bryr sig inte mycket om annat, som t.ex. den pågående splittringen av kyrkan, eller revolterna i Anatolien och Grekland.

Personal tools