Emanuelle Millerand

From 1742

Kungens 5-åriga dotter. Är redan bortlovad som ett vänskapsband mellan Alexandre Chevalier och kungen. Dock inte till Alexandre utan till hans 9-åriga son Louis.

Personal tools