Cronhielm

From 1742

Cronhielm, även de förvisade till Finland är det största hotet mot den Svenska unionen. Med sina kontaker i Preussen och Ryssland planerar Fredrik Cronhielm att återinföra kungahuset i Sverige. Den förre kungens son Johan har han gömt undan i nåt europeiskt hov och tack vare sina kontakter med Svenska Unionens fiender så är han näst intill otagbar. Straffet att inte närma sig Stockholm är så långt konsulerna vågat gå i frågan om att straffa landsförädaren.

Personal tools