Bremen

From 1742

Hansestaden Bremen är mest fokuserad på handel. Illa försvarad och med lite jordbruk så är staden beroende av konstant handel.

Personal tools