Bonrorpaq

From 1742

Tzarfamiljen, en gammal ätt som var med vid Volgograds grundande, och huserade i hela nuvarande Azov-Volgograd De är helt baserade på införskaffandet och utökandet av sin egen lyx, och de är helt likgiltiga inför folkets fattigdom och lidande. De är mtycket störda av Azovs Ulyanovisk som berövar dem makt, och vill gärna se dem utrotade.

Personal tools