Bayern

From 1742

Med gräns mot Hunnerna är Bayern den provins som måste försvarad mest. Mycket rik pga. industri, jordbruk och det faktum att huvudstaden Munchen ligger här

Personal tools